Maatwerk voor iedereen

Het is normaal dat je bijzonder bent

Stichting Maatwerk Voor Iedereen

Iedereen is anders, iedereen verdient zijn eigen kansen

Wij ervaren dat mensen geactiveerd worden door aandacht voor het individu in combinatie met actiegerichtheid. Bovendien constateren we dat elke professionele volgende stap maakbaar is met de juiste begeleiding. Aandacht voor de mens is 1. Daarnaast is het solide werkgeversnetwerk dat we hebben ook van groot belang, omdat we de overtuiging hebben dat 1 op 1 vacatures niet meer van deze tijd zijn. We zijn continu met werkgevers in gesprek over de maakbaarheid van de grote vraag naar personeel en de aansluiting van het personeel op de vacatures. Ook hier geldt dat aandacht en werkelijk verbinden centraal staat.

Kennismaken?

Stichting Maatwerk voor Iedereen

Samen voor de toekomst

Stichting Maatwerk voor Iedereen! wil de arbeidsmarkt voor iedereen toegankelijk maken. Een maatschappij voor iedereen is mooier, eerlijker en beter voor het individu en onze samenleving.
Om talenten van de mens te benutten. Om mensen in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Hoe?

Wij leveren een actieve bijdrage door onze kennis en netwerk in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo komen zij op een betere plek op de participatieladder. Wij benutten hiervoor een unieke aanpak gericht op maatwerk.

Met wie?

Wij werken in opdracht van gemeenten, overige overheidsinstanties , belangenorganisaties en overige belanghebbenden. Wij werken voor mensen die we in groepen een individuele begeleiding geven richting (betaald) werk.

Branchegericht werken

Branchegerichte benadering past in onze manier van verbinden en resultaat halen. We zijn in staat om op branche niveau afspraken te maken over opleidingen en cursussen, begeleiding van medewerkers en nieuwkomers, maar ook over ervaringsplaatsen / stages en regulier werk.

Interesse? Neem gerust contact met ons op!

De banen- en werkgeversbenadering

Het sollicitatieproces

Als de kandidaten jobready worden geacht, gaan we aan de slag met het sollicitatieproces, waarbij de kandidaat, én het binnenhalen van vacatures door onze jobhunters centraal staan: maatwerk!

De kandidaten

We gaan met de deelnemer na gedegen voorbereiding direct solliciteren / netwerken. De voorbereiding met de kandidaten is erop gericht per branche, waarin hij werkzaam wil zijn, vacatures te vinden en dat bedrijf persoonlijk te benaderen. We gaan met de kandidaten persoonlijk bij de werkgevers langs. Wij zorgen ervoor dat er altijd een begeleider van ons meegaat. De praktijk leert dat deze aanpak goed scoort bij de zogenaamde pappa- en mamma bedrijven, dus de zelfstandig ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Vanuit de begeleidingsrol verzorgen wij de intro van ons bezoek. Bij interesse bespreken wij met de werkgever wat er voor nodig is om tot een plaatsing te komen. Dat kan op het gebied zijn van werkervaringsplaats, scholing, begeleiding on the job. Wat er nodig is doen wij.

De jobhunter

Onze jobhunters zijn met een portofolio van de deelnemers op pad. De portofolio bestaat uit een overzicht met foto, persoonlijke pitch, werkervaring en werkwens, opleiding, cursussen en specifieke vaardigheden. Zo komen onze jobhunters in contact met potentiele werkgevers. Doel is de deelnemers de kans op regulier werk te bieden. Dat kan aan de hand van gepubliceerde vacatures, het persoonlijk bezoeken van werkgevers in uw werkgebied en het gericht benaderen van werkwerkgevers uit ons netwerkbestand en aangesloten ondernemersverenigingen.

Opleidingen met baangarantie

In de afgelopen jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd met opleiders die trajecten verzorgen met baangarantie. Zo hebben we projecten gerealiseerd voor schilders , assistent mobiliteitsbranche, installatietechniek, logistiek-, ict-, bouw- en chauffeurs-trajecten. Hierin zijn kandidaten opgeleid tot een erkende kwalificatie. Na het slagen voor de opleiding kunnen zij per direct aan de slag. Ook toekomstige kandidaten zullen wij waar van toepassing voor een van de bovengenoemde trajecten aanmelden.

Eigen bedrijf

Kandidaten die een eigen bedrijf willen beginnen krijgen met diverse instanties te maken . Op zich is het starten van een eigen onderneming tegenwoordig niet ingewikkeld. Je kunt je bedrijf zelfs per mail laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Begeleiding tot ondernemerschap is van een andere orde. Daarnaast heeft de startend ondernemer te makem met zaken als fiscale regelgeving en de regelgeving omtrent het starten van een bedrijf met een bijstandsuitkering. Dat vraagt om een juiste routing.. Hierin verzorgen wij een begeleidende rol. Zo verzekeren wij alle betrokkenen dat de zaken die geregeld moeten worden, ook correct worden afgewikkeld met de diverse instanties.

Onze mensen:

Stichting Maatwerk voor Iedereen gelooft in de kracht van mensen.

George de la Croix

Voorzitter

Een scherp beoordelings- en inlevingsvermogen en het vermogen om eerlijke feedback te geven: ze maken George tot een betrouwbare, betrokken partner voor tal van klanten.

(06) 46 98 06 41

Walter Pelgrims

Inspirator

Ik heb het geluk met veel mensen en organisaties in contact te mogen komen middels mijn bedrijven. Ondernemerschap en zelfstandigheid gaan voor mij hand in hand met dienstbaarheid en voor elkaar zorgen. Het is vanzelfsprekend dat ik mijn netwerk, kennis en kunde in dienst stel van de gemeenschap. De passie en ambitie om mensen toegang te bieden tot de arbeidsmarkt, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, deel ik met mijn medebestuursleden. Ik geloof in een sterk sociaal weefsel, een vangnet waarop je terug kan vallen. Dat terugvallen moet waar mogelijk tijdelijk zijn. Het vangnet heeft veerkracht nodig  zodat een persoon ook letterlijk weer opveert. Met de stichting Maatwerk voor Iedereen! zorgen wij voor die veerkracht. Zelf zal ik nooit vergeten dat de rol van gever en ontvanger zo maar omgedraaid kan worden. Gelijkwaardigheid ongeacht je positie en respect voor de ander vind ik hierbij cruciaal. (06) 83 55 44 22

Dion Arends

Verbinder

Ik ben er van overtuigd dat ieders potentieel benut kan worden en ondersteun mensen daar graag bij. Ik zorg dat er verbinding wordt gelegd tussen elkaar versterkende krachten: mensen & organisaties. Alleen de beste partijen hebben meerwaarde en een open visie op strategisch partnership (06) 10 90 11 12

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

Onze partners

Wij werken samen met diverse instellingen om uw en ons doel te bereiken.

Kom Samen

De naam Stichting Maatwerk voor Iedereen zegt het al. De stichting is er voor iedereen en voor elke vraag beschikbaar.